Sohapay

Hỗ trợ trực tuyến
LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI
Hỗ trợ: 04.39743410
máy lẻ 123 hoặc 851
Hỗ trợ qua email hotro@sohapay.com Chat với Hỗ trợ viên

Hướng dẫn thanh toán bằng thẻ ATM của PG Bank

Để thanh toán bạn cần đăng ký dịch vụ  Internet Banking theo mẫu của PGBank.

Bước 1: Chọn phương thức thanh toán

Nhấn nút Đồng ý và thanh toán

Bước 2: Nhập thông tin tài khoản và OTP

Khách hàng nhập thông tin thẻ bao gồm:  

   1. Tên ngân hàng  

   2. Tên chủ thẻ/ tài khoản (Gõ tiếng việt không dấu)

   3. Số thẻ/ tài khoản (Nhập số tài khoản liên tục, không nhập dấu cách)

     4. Ngày mở thẻ/ tài khoản (Thông tin mở thẻ/ tài khoản in trên mặt trước của thẻ)

     5. Nhận mật khẩu OTP (Sử dụng tin nhắn SMS/ Sử dụng Token)

     6. Nhấn “OK” để xác thực chủ thẻ.

  Nhập mật khẩu OTP   Bước 3: Nhận kết quả giao dịch

   Kết quả thanh toán sẽ được gửi ngược trở lại website sohapay.com ngay sau đó.

   Nếu thẻ được chấp nhận và thanh toán thành công, SohaPay sẽ chuyển bạn về website bán hàng, hệ thống sẽ tự động gửi Email thông báo cho bạn.

   Nếu thẻ không được chấp nhận và thanh toán lỗi, SohaPay sẽ chuyển bạn về trang thanh toán từ Bước 1. Bạn có thể thanh toán lại, chọn phương thức thanh toán khác hoặc quay trở lại website bán hàng