Sohapay

Hỗ trợ trực tuyến
Trợ giúp - Hướng dẫn

Trợ giúp - Hướng dẫn

Hướng dẫn thanh toán trả sau M-Plus Mobile Banking của M-PAY

Dịch vụ M-Plus Mobile Banking cho phép khách hàng mua sắm online và thanh toán qua Mobile Banking của các ngân hàng.