Sohapay

Hỗ trợ trực tuyến
LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI
Hỗ trợ: 04.39743410
máy lẻ 123 hoặc 851
Hỗ trợ qua email hotro@sohapay.com Chat với Hỗ trợ viên

Điều khoản sử dụng

ĐIỀU 1. GIẢI THÍCH TỪ NGỮ

 1. VC Corp: là tên viết tắt của Công Ty Cổ Phần Truyền thông Việt Nam.
 2. Cổng thanh toán Soha (gọi tắt là SohaPay): là dịch vụ thanh toán trực tuyến do VC Corp cung cấp tại địa chỉ http://sohapay.com
 3. Bạn: được dùng trong Điều khoản sử dụng này đề cập đến tất cả những cá nhân và tổ chức sử dụng dịch vụ thanh toán trực tuyến qua SohaPay.
 4. Điều khoản này: là viết tắt của Điều Khoản Sử Dụng Cổng thanh toán Soha.
 5. Tài Khoản Thẻ: là tài khoản của Chủ Thẻ mở tại các ngân hàng và thông qua đó các giao dịch được thanh toán.
 6. Thẻ: là thẻ ghi nợ bao gồm thẻ nội địa và thẻ quốc tế do các ngân hàng phát hành cho Chủ thẻ để thực hiện các giao dịch trên Tài Khoản Thẻ.
 7. Thẻ thanh toán: Là tên gọi chung của các loại thẻ nhựa hoặc thẻ ảo (tín dụng, ghi nợ, trả trước). Các loại thẻ này có chức năng thanh toán khi mua hàng hóa, dịch vụ.
 8. Thẻ tín dụng: là một loại thẻ thanh toán cho phép chủ thẻ tiêu dùng hay rút tiền theo hạn mức nhất định cho phép. Thẻ tín dụng cho phép chủ thẻ chi tiêu trước, trả tiền sau.
 9. Thẻ ghi nợ: Là một loại thẻ ngân hàng cho phép chủ thẻ có thể dùng để tiêu dùng hay rút tiền. Thẻ ghi nợ được nối đến một tài khoản trong ngân hàng và cho phép sử dụng trong phạm vi số dư của tài khoản đó.
 10. Tổ chức phát hành: Là tổ chức tài chính cung cấp các loại thẻ thanh toán.
 11. Ngân hàng phát hành: Là một tổ chức phát hành các loại thẻ thanh toán cho chủ thẻ sử dụng. Tên của ngân hàng phát hành được in lên thẻ thanh toán. Ngân hàng thanh toán cũng đưa ra những quy định trong thanh toán dành cho chủ thẻ.
 12. Giao dịch thanh toán: Là hành động được thực hiện giữa chủ thẻ và người bán hàng dẫn tới các hoạt động tài chính được thực hiện giữa người mua hàng và người bán hàng.
 13. Hóa đơn trực tuyến: Là các hóa đơn được các đơn vị chấp nhận thẻ xuất cho khách hàng qua email hoặc trên website qua Interrnet.
 14. Mã giao dịch (hay mã hoá đơn): Là dấu hiệu nhận biết một giao dịch và được chuyển cho cổng thanh toán để xử lý. Các mã giao dịch này là duy nhất cho một tổ chức bán hàng.
 15. Khiếu nại: là khiếu nại cho một giao dịch từ phía người mua hàng. Khiếu nại thường dẫn đến hậu quả là xuất hiện giao dịch đòi bồi hoàn. Một khiếu nại có thể xuất hiện bởi các lý do như bị lợi dụng thông tin thẻ, giao dịch lỗi…

ĐIỀU 2. XÁC NHẬN SỬ DỤNG DỊCH VỤ

 1. Điều khoản sử dụng là cam kết giữa Bạn và VC Corp khi Bạn thực hiện giao dịch thanh toán tại Soha Payment. Tại mọi thời điểm, VC Corp có thể cập nhật, bổ sung Điều khoản sử dụng. Sau khi Điều khoản sử dụng được cập nhật, Bạn vẫn sử dụng Soha Payment có nghĩa là Bạn đã hiểu và đồng ý với Điều khoản sử dụng mới.
 2. Trước khi thực hiện giao dịch thanh toán tại Soha Payment, Bạn cần đọc kỹ các mục trong Điều khoản sử dụng. Nếu Bạn sử dụng Soha Payment nghĩa là Bạn đã hiểu rõ và chấp nhận cũng như tuân thủ các thỏa thuận và Điều khoản dưới đây.
 3. Thông qua việc thực hiện giao dịch thanh toán tại Soha Payment có nghĩa là Bạn ký xác nhận đồng ý trả phí sử dụng dịch vụ.

ĐIỀU 3. PHÍ SỬ DỤNG VÍ ĐIỆN TỬ SOHAPAY

VC Corp sẽ quy định mức thu phí sử dụng SohaPay vào từng thời điểm cụ thể. Mức phí này sẽ được thể hiện rõ trên giao diện khi Bạn thực hiện các giao dịch thanh toán.

ĐIỀU 4. BẢN QUYỀN VÀ SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP

Về bản quyền website, Bạn phải xác nhận và đồng ý rằng địa chỉ website http://sohapay.com thuộc về cổng thanh toán SohaPay. Tất cả sản phẩm, dịch vụ, logo, kiểu dáng thiết kế… được đưa lên website đều thuộc quyền sở hữu của SohaPay, cũng như thuộc sở hữu của đơn vị chủ quản là VC Corp. Không có bất kỳ cá nhân, đơn vị, tổ chức nào khác được phép sao chép, sử dụng nếu chưa được sự đồng ý của VC Corp.

ĐIỀU 5. QUYỀN VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA BẠN

 1. Khi thực hiện giao dịch thanh toán, Bạn cam kết rằng Bạn đủ năng lực hành vi dân sự ký kết hợp đồng. Bạn cũng đồng ý rằng: cung cấp các thông tin mới nhất, đầy đủ, trung thực và chính xác các thông tin mà Payment Soha yêu cầu. Nếu Bạn cung cấp bất kỳ thông tin nào không phải là thông tin mới nhất, không đầy đủ, không trung thực hoặc không chính xác, hoặc nếu VC Corp có căn cứ hợp lý để nghi ngờ thông tin Bạn cung cấp không phải là thông tin mới nhất, không đầy đủ, không trung thực hoặc không chính xác thì VC Corp có quyền từ chối việc cung cấp bất kỳ hay toàn bộ chức năng, dịch vụ của SohaPay tại thời điểm hiện tại hoặc sau này.
 2. Bạn có nghĩa vụ trả phí sử dụng dịch vụ theo quy định.
 3. Bạn thông báo ngay cho bộ phận Chăm sóc Khách hàng của chúng tôi về bất kỳ trường hợp bất thường nào bao gồm nhưng không giới hạn khi có giao dịch không do bạn tạo, thông tin cá nhân của bạn bị thay đổi; hoặc bất kỳ trường hợp nào khác vi phạm sự bảo mật. SohaPay không thể và sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào phát sinh do Bạn không tuân thủ quy định tại Điều này.
 4. Đối với những giao dịch thanh toán, Bạn phải lưu giữ các hóa đơn trực tuyến, chứng từ liên quan đến giao dịch đó, để có căn cứ đối chiếu. Trong trường hợp Bạn không lưu giữ được chứng từ để chứng minh cho giao dịch đó, SohaPay chỉ là người hỗ trợ Bạn trong việc tìm lại các chứng từ gốc đó.
 5. Khi thực hiện một lệnh giao dịch nào đó, Bạn có trách nhiệm tìm hiểu rõ giao dịch, tránh nhầm lẫn trước khi thực hiện lệnh. Bạn phải đồng ý rằng trong trường hợp Bạn thực hiện giao dịch có sự nhầm lẫn, SohaPay không chịu trách nhiệm do những nhầm lẫn của Bạn. Trong trường hợp này, Bạn phải thông báo với bộ phận chăm sóc khách hàng để được hướng dẫn giải quyết.
 6. Trường hợp Bạn đã thực hiện giao dịch, nhưng bạn không nhận được hoá đơn trực tuyến, hoặc gặp các trục trặc trong quá trình giao dịch nêu tại Điều này, Bạn phải báo ngay cho bộ phận chăm sóc khách hàng qua:
  - Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
  - Điện thoại: 04.39743410 – máy lẻ: 770
 7. Bạn có quyền khiếu kiện bất kỳ vấn đề nào liên quan đến dịch vụ trong vòng 07 (bẩy) ngày làm việc kể từ ngày hoàn tất đơn hàng. Hết thời hạn này, mọi khiếu kiện của bạn đều không được chấp nhận.

ĐIỀU 6. QUYỀN VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA VC CORP

 1. Có trách nhiệm hướng dẫn, cung cấp cho Bạn các thông tin, tài liệu cần thiết về sử dụng SohaPay.
 2. Có trách nhiệm giải quyết các khiếu nại của Bạn trong quá trình sử dụng dịch vụ.
 3. Có thể đóng, tạm ngừng hoặc giới hạn truy nhập của Bạn vào dịch vụ.
 4. Có thể liên hệ với người bán hàng mà Bạn giao dịch, liên hệ với ngân hàng của Bạn, với người sử dụng khác hoặc liên hệ tới bên thứ ba để cảnh báo hoặc lưu ý tới hành động của Bạn.
 5. Có thể sử dụng các quy định Luật pháp của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam để áp dụng với Bạn.

ĐIỀU 7. CÁC HÀNH VI BỊ CẤM

 1. Vi phạm bản thỏa thuận này và/hoặc tất cả các chính sách/quy định khác mà bạn đã đồng ý với SohaPay.
 2. Vi phạm bản quyền, bằng sáng chế, bí mật kinh doanh hoặc quyền sở hữu trí tuệ khác của SohaPay và của các bên thứ ba liên quan.
 3. Phát tán virus, Trojan, worms, cố tình phá hoại hệ thống SohaPay dưới mọi hình thức.
 4. Hành động có tính chất làm mất uy tín, phỉ báng, bôi nhọ, đe dọa hoặc quấy rối.
 5. Cung cấp thông tin sai sự thật, gây hiểu lầm.
 6. Từ chối hợp tác điều tra, hoặc không cung cấp thông tin theo yêu cầu của cổng thanh toán SohaPay.
 7. Sử dụng SohaPay để lừa đảo hoặc mua bán hàng hóa, dịch vụ bị cấm theo quy định của pháp luật.
 8. Sử dụng bất kỳ các loại robot, spider, các thiết bị tự động khác hoặc thực hiện thủ công để giám sát hay sao chép website của cổng thanh toán SohaPay mà không được VC Corp cho phép.
 9. Sử dụng các thiết bị, phần mềm để vượt qua (hoặc phá) các biện pháp mà SohaPay thiết lập nhằm đảm bảo an toàn hệ thống của SohaPayi dụng giao dịch trên cổng thanh toán SohaPay để truyền bá những tin tức, hình ảnh trái với thuần phong mỹ tục của người Việt Nam.

ĐIỀU 8. BẢO TRÌ, BẤT KHẢ KHÁNG

 1. Một số thời điểm, VC Corp có thể tạm ngừng hoạt động để nâng cấp hoặc bảo trì hệ thống kỹ thuật hoặc xử lý sự cố phát sinh. Trong trường hợp này, VC Corp sẽ gửi cho Bạn thông báo trên website http://sohapay.com. Khi thông báo đã được hiển thị trên website, VC Corp sẽ không chịu trách nhiệm đối với các thiệt hại phát sinh do khách hàng không biết về việc tạm ngừng hoạt động này.
 2. Trong trường hợp vì các lý do trực tiếp hay gián tiếp gây ra thiệt hại bởi các trường hợp Bất khả kháng, VC Corp sẽ không chịu trách nhiệm.
 3. Các trường hợp Bất khả kháng bao gồm: các sự kiện hay tình huống bất thường ngoài tầm kiểm soát của các bên như chiến tranh, tội phạm, thiên tai (như hỏa hoạn, lũ lụt, động đất, phun trào núi lửa, bảo tố hay các thảm họa tự nhiên khác); nội chiến, nổi loạn, cách mạng, khởi nghĩa, sức mạnh quân sự hoặc sung quân; các hoạt động khủng bố, quốc hữu hóa, sự trừng phạt của chính quyền, bao vây, cấm vận; tranh chấp lao động, bãi công; gián đoạn hoặc hỏng hóc của hệ thống điện.

ĐIỀU 9. THÔNG BÁO

SohaPay là cổng thanh toán trung gian nhằm đảm bảo an toàn cho các bên giao dịch. Do đó, Bạn phải hiểu rõ và đồng ý với VC Corp về việc chúng tôi có quyền gửi các thông báo về giao dịch đến Bạn. Những thông báo này được gửi qua email từ địa chỉ chính thức của SohaPay. Bạn phải đọc kỹ thông báo và xác nhận theo yêu cầu. Những email đó được gửi từ địa chỉ chính thức của SohaPay và chỉ có chức năng cung cấp thông tin cho người dùng, không có bất cứ nội dung nào yêu cầu Bạn phải cung cấp các thông tin nhạy cảm như số tài khoản ngân hàng hay số thẻ tín dụng…

ĐIỀU 10. TRANH CHẤP VỚI SOHAPAY

 1. Liên lạc với VC Corp:
  Nếu có bất cứ vấn đề tranh chấp nào giữa bạn và SohaPay, thì trước tiên bạn hãy vui lòng liên hệ tới Trung tâm hỗ trợ khách hàng của SohaPay theo một trong các phương thức sau:
  • Gọi tới số điện thoại: 04.39743410 – máy lẻ: 770
  • Gửi Email tới địa chỉ: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
  • Chat với nhân viên hỗ trợ thông qua các nick chat được tích hợp trên website của SohaPay.
  • Gửi Khiếu nại trong mục Tra soát khiếu nại của SohaPay.
 2. Luật và Tòa án cho sự tranh chấp: Bạn đồng ý rằng, tất cả các tranh chấp nếu có giữa bạn và VC Corp nếu không giải quyết được thông qua thỏa thuận hoặc thương lượng giữa hai bên sẽ được đưa ra giải quyết tại tòa án theo Luật quy định của Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam.
 3. Tranh chấp không thích hợp: Tất cả các yêu cầu Bạn đưa ra để chống lại VC Corp sẽ được giải quyết theo quy định tại Điều 10 của Điều khoản này. Các yêu cầu mang tính đối lập với Điều 10 của Điều khoản này sẽ được xem là các vấn đề kiện tụng/tranh chấp không thích hợp và là một sự vi phạm đối với bản thỏa thuận này. Và thông qua bản thông báo của VC Corp về vấn đề kiện tụng/tranh chấp không thích hợp được gửi tới bạn, bạn đã thất bại trong việc yêu cầu giải quyết tranh chấp với VC Corp.
 4. Không bảo đảm:
  • Chúng tôi không đảm bảo an toàn cho các vấn đề nằm ngoài tầm kiểm soát của cổng thanh toán SohaPay.
  • Chúng tôi không kiểm soát các sản phẩm hay dịch vụ mà bạn đặt mua từ người bán.
  • SohaPay không đảm bảo sự kết nối liên tục, không bị gián đoạn khi bạn truy cập và sử dụng dịch vụ của chúng tôi bởi vì SohaPay phụ thuộc vào nhiều yếu tố nằm ngoài tầm kiểm soát của chúng tôi như hạ tầng mạng của nhà cung cấp dịch vụ internet, nhà cung cấp đường truyền…

ĐIỀU 11. TRANH CHẤP VỚI BÊN THỨ BA

Khi có tranh chấp với bên thứ ba, Bạn hiểu rằng chính Bạn và bên thứ ba là người hiểu mấu chốt sự việc. Do đó, Bạn phải đồng ý rằng khi tranh chấp này xảy ra, Bạn và bên thứ ba sẽ phải trực tiếp giải quyết vấn đề. VC Corp sẽ là người hỗ trợ Bạn nếu vấn đề chưa được giải quyết ổn thỏa.