Sohapay

Hỗ trợ trực tuyến
LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI
Hỗ trợ: 04.39743410
máy lẻ 123 hoặc 851
Hỗ trợ qua email hotro@sohapay.com Chat với Hỗ trợ viên

Đáp ứng chuẩn bảo mật PCI DSS

PCI LOGOPCI DSS được đưa ra bởi các tổ chức thẻ quốc tế. Chuẩn bảo mật này áp dụng cho các đơn vị thực hiện việc xử lý các giao dịch thẻ. Để đảm bảo an toàn cho các giao dịch thẻ, trung tâm dữ liệu thanh toán của SohaPay đã đăng ký và được PCI Security Standards Council chứng nhận đạt chuẩn PCI DSS.

PCI DSS là gì?

PCI DSS được đưa ra bởi PCI Security Standards Council (bao gồm các thành viên là các tổ chức thẻ quốc tế: Visa Inc, MasterCard Worldwide, American Express, Discover Financial Services, JCB International). Mục đích của PCI DSS bảo đảm an toàn cho dữ liệu thẻ khi được xử lý và lưu trữ tại các ngân hàng hoặc doanh nghiệp thanh toán. PCI DSS giúp đưa ra những chuẩn mực về bảo mật thông tin thẻ và được áp dụng trên toàn cầu.

PCI DSS là là một hệ thống các yêu cầu để đáp ứng các chuẩn mực về an ninh, chính sách, quy trình, cấu trúc mạng, hệ thống phần mềm và một số yếu tố khác. Tập hợp các chuẩn mực này định hướng cho các ngân hàng hoặc doanh nghiệp về thanh toán đảm bảo an ninh cho dữ liệu của thẻ thanh toán.

Bản chất của PCI DSS là một tập hợp những nguyên tắc và yêu cầu liên quan tới những vấn đề sau:

 • Xây dựng và duy trì hệ thống mạng bảo mật
  Yêu cầu 1: Xây dựng và duy trì hệ thống tường lửa để bảo vệ dữ liệu thẻ.
  Yêu cầu 2: Không sử dụng các tham số hoặc mật khẩu có sẵn từ các nhà cung cấp hệ thống.
 • Bảo vệ dữ liệu thẻ thanh toán
  Yêu cầu 3: Bảo vệ dữ liệu thẻ thanh toán khi lưu trên hệ thống
  Yêu cầu 4: Mã hóa thông tin thẻ trên đường truyền khi giao dịch.
 • Xây dựng và duy trì an ninh mạng
  Yêu cầu 5: Sử dụng và cập nhật thường xuyên phần mềm diệt Virus
  Yêu cầu 6: Xây dựng và duy trì hệ thống và ứng dụng đảm bảo an ninh mạng.
 • Xây dựng hệ thống kiểm soát xâm nhập
  Yêu cầu 7: Hạn chế tiếp cận với dữ liệu thẻ thanh toán
  Yêu cầu 8: Cấp và theo dõi các tài khoản truy nhập hệ thống của nhân viên
  Yêu cầu 9: Giới hạn các phương pháp tiếp cận vật lý với dữ liệu thẻ
 • Theo dõi và đánh giá hệ thống thường xuyên
  Yêu cầu 10: Kiểm tra và lưu tất cả các truy nhập vào hệ thống và dữ liệu thẻ
  Yêu cầu 11: Thường xuyên đánh giá và thử nghiệm lại quy trình an ninh hệ thống
 • Chính sách bảo vệ thông tin
 • Yêu cầu 12: Xây dựng chính sách bảo vệ thông tin