Sohapay

Hỗ trợ trực tuyến

Nhã Nam tích hợp thanh toán online qua SohaPay

 

Dưới đây là cách thức mua hàng trực tuyến tại website http://nhanam.vn/

Bước 1: Chọn tác phẩm cần mua, ấn nút “MUA NGAY VỚI SOHAPAY”, ấn nút “Tiếp tục”

Bước 2:

- Điền giá sách vào ô “Số tiền thanh toán”,

- Điền các thông tin về cuốn sách, địa chỉ nhận hàng, ghi chú cần thiết trong ô “Mô tả sản phẩm, đơn hàng”,

- Ấn nút “Thanh toán”

Bước 3: Điền thông tin cá nhân, ấn nút “Tiếp tục”

Bước 4:

- Chọn loại thẻ cần thanh toán,

- Điền thông tin thẻ và ấn nút “Đồng ý thanh toán”