Sohapay

Hỗ trợ trực tuyến

Hướng dẫn thanh toán bằng thẻ ATM của ngân hàng Maritime Bank

Để sử dụng dịch vụ này, bạn phải sở hữu thẻ M1 có đăng ký dịch vụ Internet BankingMobile Banking

Chú ý: Thẻ Mmoney của Maritime Bank không hỗ trợ chức năng thanh toán trực tuyến.

Bước 1: Chọn phương thức thanh toán và nhập thông tin thẻ

Bạn nhập thông tin thẻ gồm:

      1. Tên chủ thẻ: Tên in trên thẻ, không có dấu.
      2. Số thẻ: bao gồm 16 số in nổi trên mặt thẻ (không có khoảng trống).
      3. Nhấn Đồng ý và thanh toán để xác thực chủ thẻ.

 

Te

Bước 2: Nhập thông tin thẻ và xác thực tài khoản

Tên chủ thẻ: Tên đã đăng ký với MaritimeBank khi mở thẻ (không dấu)

Số thẻ: Số in trên mặt trước của thẻ (không có khoảng trống)

Nhấn “Tiếp tục” để thực hiện xác thực. Thông tin nhập yêu cầu chính xác và số dư tài khoản đủ thanh toán.

Bước 3: Xác thực chủ thẻ bằng mật khẩu OTP (One Time Password)

Nhập OTP. MaritimeBank sẽ tự động gửi mã OTP qua SMS về số điện thoại di động đã đăng ký với ngân hàng.

 

Nhấn “Tiếp tục” để thực hiện xác thực

Bước 4: Nhận kết quả giao dịch

Kết quả thanh toán sẽ được gửi ngược trở lại website sohapay.com ngay sau đó.

Nếu thẻ được chấp nhận và thanh toán thành công, SohaPay sẽ chuyển bạn về website bán hàng, hệ thống sẽ tự động gửi Email thông báo cho bạn.

Nếu thẻ không được chấp nhận và thanh toán lỗi, SohaPay sẽ chuyển bạn về trang thanh toán từ Bước 1. Bạn có thể thanh toán lại, chọn phương thức thanh toán khác hoặc quay trở lại website bán hàng