Sohapay

Hỗ trợ trực tuyến

Hướng dẫn thanh toán bằng thẻ ATM của Vietinbank

Để thanh toán trực tuyến bạn cần đăng ký dịch vụ thanh toán trực tuyến của thẻ tại đây.

Bước 1: Chọn phương thức thanh toán và nhập thông tin thẻ

Bạn nhập thông tin thẻ gồm:

1. Tên chủ thẻ (Tên in trên thẻ, không có dấu)
2. Số thẻ: bao gồm 16 số in nổi trên mặt trước của thẻ (không có khoảng trống)
3. Ngày phát hành: phần “VALID FROM” in trên mặt thẻ
4. Nhấn Đồng ý và thanh toán để xác thực chủ thẻ.


 

Bước 2: Xác thực chủ thẻ bằng Internet Banking và OTP (One Time Password)

  • Nhập Mật khẩu dịch vụ thanh toán trực tuyến.
  • Nhập Chuỗi ký tự được yêu cầu.
  • Tích vào nút “Tôi chấp nhận tất cả điều khoản thanh toán của Vietinbank”.
  • Bấm nút OK.

Xác nhận thanh toán

Chú ý:

  • Bạn được nhập mật khẩu tối đa 03 lần, lần thứ 03 nhập sai mật khẩu, giao dịch sẽ bị hủy bỏ.
  • Hạn mức thanh toán: tối đa 30,000,000đ/ lần/ ngày.

Xác thực chủ thẻ bằng OTP (OneTime Password)

Bạn sẽ nhận được OTP (10 chữ số) qua SMS về số điện thoại di động đã đăng ký với Vietinbank. Bạn nhập mã OTP để xác thực.

Xác thực chủ thẻ

Bước 3: Nhận kết quả giao dịch

Kết quả thanh toán sẽ được gửi ngược trở lại website sohapay.com ngay sau đó.

Nếu thẻ được chấp nhận và thanh toán thành công, Soha Pay sẽ chuyển bạn về website bán hàng, hệ thống sẽ tự động gửi Email thông báo cho bạn.

Nếu thẻ không được chấp nhận và thanh toán lỗi, Soha Pay sẽ chuyển bạn về trang thanh toán từ Bước 1. Bạn có thể thanh toán lại, chọn phương thức thanh toán khác hoặc quay trở lại website bán hàng