Sohapay

Hỗ trợ trực tuyến

Hướng dẫn thanh toán bằng thẻ ATM của Ocean Bank

Để thanh toán bạn cần đăng ký dịch vụ  Internet Banking tại Quầy giao dịch của Ocean Bank.

Bước 1: Chọn phương thức thanh toán

Nhấn nút Đồng ý và thanh toán

Bước 2: Nhập thông tin thẻ và xác thực tài koản

Khách hàng nhập thông tin sau: 

   1. Loại tài khoản: Thẻ ATM 

   2. Số thẻ (Gồm 16 số in trên mặt trước của thẻ)/ Số tài khoản

   3. Phương thức xác thực SMS

     4. Nhấn “Tiếp tục”.   Bước 3: Xác thực chủ thẻ

   Khách hàng nhập các thông tin sau:

      1. Nhập mã OTP, Ocean Bank sẽ tự động gửi mã OTP qua SMS về số điện thoại đã đăng ký

      2. Nhập mật khẩu (Mật khẩu đăng nhập Internet Banking)


   Bước 4: Nhận kết quả giao dịch

   Kết quả thanh toán sẽ được gửi ngược trở lại website sohapay.com ngay sau đó.

   Nếu thẻ được chấp nhận và thanh toán thành công, SohaPay sẽ chuyển bạn về website bán hàng, hệ thống sẽ tự động gửi Email thông báo cho bạn.

   Nếu thẻ không được chấp nhận và thanh toán lỗi, SohaPay sẽ chuyển bạn về trang thanh toán từ Bước 1. Bạn có thể thanh toán lại, chọn phương thức thanh toán khác hoặc quay trở lại website bán hàng