Sohapay

Hỗ trợ trực tuyến

Hướng dẫn thanh toán bằng thẻ ATM của ngân hàng MB

Để sử dụng dịch vụ này, bạn phải đăng ký sử dụng dịch vụ Ngân hàng điện tử Internet Banking - eMB của MB

Bước 1: Chọn phương thức thanh toán và nhập thông tin thẻ

Bạn nhập thông tin thẻ gồm:

     1. Tên chủ thẻ (Tên in trên thẻ, không có dấu)
     2. Số thẻ (Gồm 16 hoặc 19 số in trên mặt trước của thẻ, không chứa dấu cách)
     3. Ngày phát hành (Nhập đúng ngày và năm in trên thẻ. Trong đó năm gồm 2 chữ số cuối)
     4. Nhấn Đồng ý và thanh toán để xác thực chủ thẻ.

   

  Bước 2: Xác thực bằng Internet Banking và OTP

   

  Mật khẩu đăng nhập: mật khẩu cá nhân khi đăng ký Internet Banking

  OTP: mã xác thực sử dụng 01 lần tương ứng với mỗi giao dịch

  Bạn có thể đăng ký nhận mã xác thực OTP theo 01 trong 02 phương thức sau:

  - Đăng ký sử dụng thiết bị bảo mật Hard Token. Khi thực hiện thanh toán, bật thiết bị để lấy mã xác thực

  - Đăng ký sử dụng phần mềm bảo mật Mobile Token. Khi thực hiện thanh toán, mở phần mềm đã được cài trên điện thoại để lấy mã xác thực

  Nhấn “Tiếp tục

  Bước 3: Nhận kết quả giao dịch

  Kết quả thanh toán sẽ được gửi ngược trở lại website sohapay.com ngay sau đó.

  Nếu thẻ được chấp nhận và thanh toán thành công, SohaPay sẽ chuyển bạn về website bán hàng, hệ thống sẽ tự động gửi Email thông báo cho bạn.

  Nếu thẻ không được chấp nhận và thanh toán lỗi, SohaPay sẽ chuyển bạn về trang thanh toán từ Bước 1. Bạn có thể thanh toán lại, chọn phương thức thanh toán khác hoặc quay trở lại website bán hàng