Sohapay

Hỗ trợ trực tuyến

Hướng dẫn thanh toán bằng thẻ ATM của SeaBank

Để thanh toán trực tuyến bạn cần đăng ký dịch vụ Internet Banking.

  Bước 1: Chọn phương thức thanh toán và nhập thông tin thẻ

  Bạn nhập thông tin thẻ gồm:

        1. Tên in trên thẻ: Tên in trên mặt trước thẻ, không có dấu.
        2. Số thẻ: bao gồm 19 số in nổi trên mặt thẻ (không có khoảng trống)
        3. Ngày hết hạn: phần “VALID THROUGH” in trên mặt thẻ
        4. Nhấn Đồng ý và thanh toán để xác thực chủ thẻ.


    

   Bước 2: Xác thực mã chủ thẻ

    Nhập mã OTP, SeaBank sẽ tự động gửi mã OTP qua SMS về số điện thoại đã đăng ký khi thực hiện đăng ký dịch vụ Internet Banking.


   Bước 3: Nhận kết quả giao dịch

   Kết quả thanh toán sẽ được gửi ngược trở lại website sohapay.com ngay sau đó.

   Nếu thẻ được chấp nhận và thanh toán thành công, SohaPay sẽ chuyển bạn về website bán hàng, hệ thống sẽ tự động gửi Email thông báo cho bạn.

   Nếu thẻ không được chấp nhận và thanh toán lỗi, SohaPay sẽ chuyển bạn về trang thanh toán từ Bước 1. Bạn có thể thanh toán lại, chọn phương thức thanh toán khác hoặc quay trở lại website bán hàng