Sohapay

Hỗ trợ trực tuyến

Hướng dẫn thanh toán bằng thẻ ATM của VP Bank

Để thanh toán bạn cần đăng ký dịch vụ  Internet Banking tại Quầy giao dịch của VPBank.

Bước 1: Chọn phương thức thanh toán

Nhấn nút Đồng ý và thanh toán

Bước 2: Xác nhận thanh toán

Khách hàng đăng nhập tài khoản Internet Banking với các thông tin sau:

   1. Tên đăng nhập (Được cấp khi bạn đăng ký sử dụng Internet Banking)

   2. Mật khẩu (Được cấp khi bạn đăng ký sử dụng Internet Banking)

   3. Nhập mã xác thực (hình ảnh bên dưới)

     4. Nhấn “Đăng nhập”.

  Kiểm tra thông tin đơn hàng, click nút "Tiếp tục thực hiện"

  Bạn nhập các thông tin thanh toán như sau:

     1. Mật khẩu đăng nhập: mật khẩu được cấp khi bạn đăng ký sử dụng Internet banking

     2. Mật khẩu OTP: là mật khẩu mà VP Bank tự động gửi thông báo Mật khẩu OTP cho bạn qua SMS (tin nhắn điện thoại) hoặc qua Email (tùy vào lựa chọn của bạn khi đăng ký sử dụng Internet banking), mật khẩu này có thời hạn sử dụng là 5 phút, sau thời gian này mật khẩu OTP sẽ hết hạn.

  Trong trường hợp bạn chưa nhận được mật khẩu OTP hoặc bạn muốn nhận mật khẩu OTP khác, bạn có thể kích chọn Nhận lại OTP

  (Lưu ý: các lần nhận mật khẩu trong trường hợp hệ thống đã gửi mật khẩu OTP thành công thì cần cách nhau tối thiểu là 1 phút)

   

  Bạn Click chọn “Tôi đã đọc, hiểu rõ và đồng ý với Quy định dịch vụ Thanh toán Trực tuyến i2b”

  Nhấn nút Tiếp tục thực hiện và xác nhận lại một lần nữa về việc thực hiện thanh toán


   Bước 3: Nhận kết quả giao dịch

   Kết quả thanh toán sẽ được gửi ngược trở lại website sohapay.com ngay sau đó.

   Nếu thẻ được chấp nhận và thanh toán thành công, SohaPay sẽ chuyển bạn về website bán hàng, hệ thống sẽ tự động gửi Email thông báo cho bạn.

   Nếu thẻ không được chấp nhận và thanh toán lỗi, SohaPay sẽ chuyển bạn về trang thanh toán từ Bước 1. Bạn có thể thanh toán lại, chọn phương thức thanh toán khác hoặc quay trở lại website bán hàng